Svangerskap

Ved et svangerskap er det ikke bare mors helse som er viktig.
I svangerskapet er det også helsen til barnet eller barna som er i magen som må kontrolleres.
Hos oss kan du følge fostrets utvikling og tilvekst samtidig som vi kontrollerer mors helse.
Jordmor Tove utfører svangerskaps kontroll ved å lytte på barnet, måle magen, ta blodtrykk, urin prøver og blod prøver.
En svangerskaps kontroll hos jordmor er også langt mer enn det. Vi informerer om kost, tilskudd, plager man kan få, psykologiske og fysiologiske endringer hos den gravide (og kommende far).
Vi snakker om fødsel og amming. Først og fremst er det et tilbud der den gravide blir sett. Vi snakker om det generelle, men vi ser også den enkeltes behov og retter omsorgen mot det den enkelte trenger.
Vår gynekolog, Dr. Nicolaidis, KvinneDoktor gir kontroller og undersøkelser ved alle problemstillinger i svangerskapet som;

 • Blødninger i svangerskapet
 • Smerter i svangerskapet
 • Spørsmål om lite liv
 • Forandring i mors helse under svangerskapet
 • Sykdom hos mor som kompliserer svangerskapet
 • Gjennomgang av tidligere fødselsopplevelser
 • Hjelp med fødselsangst
 • Samtale om forløsningsmetode
 • Tidlig ultralydundersøkelse
 • Screeningundersøkelse, med gjennomgang av fostret og bestemmelse av ultralydtermin
 • Tilvekstkontroll senere i svangerskapet

Trygghet i svangerskapet er viktigt for mors helse. Helsesjekk av mor og foster hos spesialist er en enkel måte å øke din trygghet på. Det er også viktig å vite at alt er bra etter fødsel. Det kan være for eksempel slik at du ble sydd ved forløsningen og nå lurer på om alt er som det skal være. Mange kvinner går med plager gjennom hele livet som lett kan ordnes. KvinneDoktor har spesialkompetanse på dette området og kan avdekke slike tilstander og henvise deg til videre behandling. Etterkontrollen innebærer også at du får prevensjonsveiledning.