Svangerskap

Hos oss kan du følge fostrets utvikling og tilvekst samtidig som vi kontrollerer din helse.

Hos oss utfører både gynekolog og jordmor ultralyder i graviditeten.
Vår jordmor utfører også svangerskaps kontroll ved å lytte på barnet, måle magen, ta blodtrykk, urin prøver og blod prøver.
En svangerskaps kontroll hos jordmor er også langt mer enn det. Jordmor informerer om kost, tilskudd, plager man kan få, psykologiske og fysiologiske endringer hos den gravide (og kommende far).
Hun snakker om fødsel og amming. Først og fremst er det et tilbud der den gravide og partner blir sett, hos oss møter du alltid samme gynekolog og jordmor som har lang erfaring.

 

Har du flere spørsmål om ultralyd i svangerskapet så finner du mange svar her.