2D/3D/4D Ultralyd

Hvem utfører ultralydundersøkelsen?
Det finnes mange aktører på markedet. Hos oss vil du alltid møte en lege-spesialist eller sertifisert ultralydjordmor i svangerskap, ultralyd og fostermedisin. Derfor kan vi alltid gi en medisinsk vurdering av fosteret.

Dette er stor forskjell mot andre aktører som f.eks. sonograf. I Norge kan en sonograf kun utføre ultralyd, men en lege-spesialist må vurdere funnene og informere pasienten.

 

Allmennleger kan også utføre ultralyd i svangerskapet men de har heller ikke samme kompetanse/utdanning som en lege-spesialist eller ultralydjordmor.

Ultralyd
Ultralyd bruker lydbølger som deretter data-behandles for å skape bildene på vi ser på en skjerm. Hos KvinneDoktor inngår ultralyd ved de fleste undersøkelser, både gynekologiske og i svangerskapet. Det finns noen forskjellige typer av ultralyd.

Her finner du en kort forklaring på de forskjellige typene av ultralyd og svar på de vanligste spørsmålene.

2D Ultralyd
Dette er den ”enkle”, tradisjonelle måten og kikke inn i kroppen på. Det gir en flat bilde der man fint kan se kroppens organer og/eller et foster. Noen undersøkelser gir bedre resultat av å bruke 2D. Det er fortsatt førstehåndsvalg ved flere undersøkelse av foster eller kroppens organ.

3D/4D Ultralyd
Man bruker ultralyd bølger med samme type og intensitet som ved 2D, med forskjellen at man nå kan se i flere dimensjoner samtidig. Ved 2D kan man bare se en ”flate” om gangen. Ved 3D kan flere ”flater”/plan ses samtidlig med hjelp av kraftig data behandling av bildene. Resultatet blir flotte 3D bilder av kroppens organer eller foster. Et 3D bilde er en stillbilde og 4D er som film, dvs. 3D bilde over tid. Generellt gir ikke 4D alltid samme klare bilder som 3D, pga. bevegelser av det man ser på.

Er det sikkert for meg? Er det sikker for min baby?
Det er gjort mange studier under de siste 35 årene og ingen av dem har vist noen skader på kvinner eller foster. Alle nyere ultralyd maskiner har sikkerhetssystemer som overvåker energimengdene som brukes ved en undersøkelse uansett om det er 2D, 3D eller 4D ultralyd.

Får man alltid fine bilder av en baby?
Ja! Som oftest får man det, men noen ganger ligger babyen med ansiktet bort fra din mage, dvs med nesetippen i retning av din ryggrad. Da er det vanskelig å se ansiktet.

Hvis man venter en stund kan babyen ha snudd seg rundt. Man kan derfor ikke garantere at man alltid får perfekte bilder, men vi etterstreber alltid å overtreffe forventingene! Andre ting som påvirker resultatet er i hvilken svangerskapsuke man er i, fostrets leie, mengde fostervann og mors helse.

Kan man se om det er gutt eller jente?
Ja, i de fleste tilfeller kan man det, dersom det ønskes. Men man kan ikke garantere det! Dette beror på hvordan babyen ligger eller beveger seg under undersøkselsen. Andre ting som svangerskapslengde, kroppens masse og mengde fostervann påvirker mulighetene.

Når er beste tiden for undersøkelse av foster?
Det er avhengig av hvorfor man ønsker undersøkelsen. Tidlig undersøkelse i til eksempel 9 – 12 svangerskapsuken, kan gi informasjon om babyen er på riktig plass i livmoren, om den vokser som den skal og i slutten av 12 – 13 svangerskapsuken kan man se etter eventuelle strukturelle feil. Hvis nødvendig henvises man til Senter for Medisinsk Genetikk ved Ullevål Sykehus og Ultralydlab ved Rikshospitalet, Oslo. Man kan også få fine 3D ultralydbilder i denne perioden.

Screening, med gjennomgang av fostret og bestemmelse av ultralydtermin gjøres i svangerskapsuke 17 – 20. Man får da en fin oversikt av babyen. Dette er ”standard” ultralyd undersøkelsen i Norge i dag.

Senere ultralyd kan utføres ved kontroller av for eksempel tilvekst hos babyen, hjerte-kontroller, men også fine 3D/4D bilder.

Når er det best for 3D/4D?
Man kan i stort sett ”kikke inn” når som helst i svangerskapet. Flotte bilder av kropp og ansikte kan ses fra screening-tid (uke 17) og videre fremover i svangerskapet. Fra uke 26 og frem til uke 34 er trekkene i ansiktet best utviklet og det er fortsatt tilstrekkelig med fostervann for bra bildekvalitet. Mange ønsker flere undersøkelser for å se hvordan babyen vokser og forandres.

Tilveksten kontrolleres og morkakens funksjon vurderes med måling av blodgjennomstømming i navelsnor og hjerne. Dette er avanserte undersøkelser.

Dersom du velger undersøkelse med HD-LiVE eller vanlig 3D/4D ultralyd får du tilgang til dine bilder og video-klips samlet i en “sky”. Der ligger de for deg til nedlasting til på mobil, dator, smart-tv etc. Det ligger enkelte bilder som du kan trykke til papir selv. Du får med 2 printede bilder sammen med en medisinsk rapport, inkludert i prisen. 3D/4D ultralyd gir dere en fantastisk muligheten til å kikke inn til deres baby. Flere studier viser at dette kan fremme tilknytningen til barnet.

Hvilken type av ultralydmaskin brukes?
Vi bruker “state-of-the-art” Voluson E10 Expert og Voluson E8 Expert ultralyd maskiner fra General Electric for de fineste 2D, 3D, 4D og HD-LiVE bildene. Dette regnes for å være av det beste som finnes på markedet. Der er kun noen få slike maskiner i Norge og ved undersøkelser hos KvinneDoktor og Jordmora får du alltid en medisinsk vurdering.