NIPT – (Non Invasive Prenatal Test)

Helsesenter1/KvinneDoktor og Jordmora AS, er nå godkjent av Helsedirektoratet for å få tilby NIPT-prøver.

Vi har god kunnskap om fosterdiagnostikk og lang erfaring innen ultralyd av gravide og svangerskapsomsorg. Ønsker du NIPT vil vi gi deg god informasjon, veiledning og oppfølging før, under og etter testen. Du kan få dette tilbudet både hos Dr. Nicolaidis og Jordmor Tove.

Hva er NIPT?

NIPT (Non Invasive Prenatal Test) er en screeningtest – blodprøve – som brukes innen fosterdiagnostikk. Hensikten med blodprøven er å påvise sannsynlighet for kromosomavvik, altså forandringer i genene, som gir alvorlige misdannelser hos barnet.

NIPT i Norge tester for trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) og trisomi 13 (Patau syndrom). Den gir ingen annen informasjon om fosteret eller mor.

Det er en skånsom, sikker og pålitelig test for å avdekke disse tre spesifikke kromosomavvikene.

En enkel blodprøve fra mors arm som kan utføres fra svangerskapslengde 10+0 og ut svangerskapet.

Vi gjennomfører NIPT i kombinasjon med en ultralydundersøkelse hvor det undersøkes om det er hjerteaktivitet, om det eventuelt er flere enn ett foster, og måling av hvor mange uker fosterets alder er. I Norge kan testen ikke utføres ved tvillingsvangerskap.

Det er viktig for oss at den gravide som ønsker NIPT er godt informert om hva en slik test er, hva den innebærer, dens begrensninger og hvilke konsekvenser et svar kan medføre.

Derfor skal alle, før timen hos oss, gjennomføre en nettbasert veiledning i NIPT –

NIPT- skolen – trykk her for å komme dit.

Her forklares det mer inngående hva NIPT er, sikkerhet rundt testen, pålitelighet og hvilke konsekvenser et svar kan medføre. Den er validert av spesialister innen fosterdiagnostikk, genetikk, neonatologi og barnemedisin. Selve NIPT-skolen er gratis. Den krever innlogging med BankID.

NIPT gir informasjon om trisomi 21, 18 og 13 og kun dette. Den sier ikke noe om det foreligger noen andre avvik på fosteret. Vi anbefaler derfor i tillegg at det gjøres en organrettet ultralydundersøkelse mellom uke 12-14, der man ser på anatomien og organene til fosteret.

Vi ufører NIPT i forbindelse med en ultralydundersøkelse fra svangerskapsuke 10+0, eller i forbindelse med en organrettet ultralyd i uke 12-14.

Prøvesvaret på NIPT foreligger som regel ca 10 dager etter time hos oss. Vi anbefaler å bestille time til NIPT mandag-torsdager. Vi utfører NIPT også fredager, men for å unngå at det eventuelt blir forsinkelser ved prøvesvartiden på grunn av helg anbefaler vi mandag-torsdag.

NIPT og ultralyd tilbys i dag hos oss i privat regi uten offentlig støtte. Dette betyr at alle som bestiller denne testen må betalte kostnadene selv.

Pris for NIPT og ultralyd i uke 10: 7900kr

Pris for NIPT og organrettet ultralyd mellom uke 12-14: 8500 kr

 

NIPT test hos oss gjøres i 4 steg

Steg 1:

Bestill time til NIPT via vår online timebestilling, eller per telefon: 33345222

Du velger om du vil ta testen i kombinasjon med en ultralydundersøkelse fra uke 10,    eller en organrettet ultralyd fra uke 12-14.

Steg 2:

Gjennomfør NIPT-skolen før ditt besøk hos oss. På denne portalen logges det inn med BankID. Det er også her man logger seg inn for å kunne se prøvesvaret.

Steg 3:

Undersøkelse hos oss på klinikken der blodprøven tas etter gjennomført NIPT- skole. Ultralydundersøkelse, veiledning og signert samtykkeskjema. Blodprøven sendes til analyse i Sverige.

Steg 4:

Som regel vil svaret på testen komme til den gravide og til oss innen 10 dager. Et varsel per SMS om at svaret foreligger sendes ut, og en må deretter logge seg på med BankID for å kunne lese resultatet. Eventuelt veiledning og videre oppfølging vil utføres av oss dersom ønskelig.

Hvis svaret på testen er unormale, usikre eller ved utilstrekkelig DNA materiale vil den gravide bli kontaktet av oss.

Hvis undersøkelsene viser høy sannsynlighet for sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret, vil den gravide etter en samtale, oppfølging og eventuelt veiledning med oss henvises til fosterdiagnostisk avdeling for videre undersøkelse. Eksperter på fosterdiagnostikk vil gi grundig informasjon om utviklingsavviket og sykdommen barnet vil få, samt eventuelle behandlingsmuligheter og støttetiltak.

Et positivt prøvesvar kan gjøre at man blir stilt ovenfor vanskelige valg. Kvinnen avgjør samtidig selv hvordan hun ønsker å gå videre med svaret. Ønsker kvinnen å avbryte svangerskapet er det fri abort frem til uke 12. Etter dette vil avbrudd innvilges etter søknad til abortnemnd avhengig av alvorlighetsgraden av sykdommen. Kvinnen er ikke pålagt å avbryte svangerskapet hvis hun ikke ønsker det, uansett hva undersøkelsene viser. Kvinnen velger selv hva som er riktig for seg.

Vi samarbeider med Life Genomics AB i Göteborg i Sverige/Edda Labs som har flere års erfaring med NIPT analyse da testen har vært i bruk i Sverige i mange år.

Testen vi bruker er Roche Harmony prenatal test (CE-IVF merket).

Blodprøven vil i sin helhet blir destruert etter at prøvesvar foreligger og etter at pasienten er blitt informert. Dette betyr at ytterlige analyser kan ikke utføres.