Infertilitet / Barnløshet

Infertilitet / BarnløshetBarnløshet

Et problem som berører begge partnere i et parforhold, men også mange single. Omlag 10% av alle norske kvinner og menn rammes. Årsaken kan ligge hos kvinnen, hos mannen eller hos begge to. Derfor er det viktig at dere gjennomfører utredningen sammen. Utredning av barnløshet kan ta lang tid. De fleste har allerede prøvd å bli gravid en god stund før man søker hjelp.

Du kan uten henvisning ta direkte kontakt med KvinneDoktor som har laget et utrednings program for å korte ned ventetiden. Ideen er at dere i forkant av undersøkelsen tar kontakt. Dere får da tilsendt et spørreskjema for å kartlegge viktig informasjon om dere. Ut i fra disse svarene får dere tilsendt nødvendige rekvisisjoner for blod/sæd prøver. Svarene foreligger mellom 1-4 uker (avhenger av prøvene), det settes da opp en time.

Undersøkelsen av kvinnen innefatter invendig ultralydundersøkelse av livmoren og eggstokkene. Dersom problemet ligger hos mannen trenger også han en undersøkelse. Finner man ingen forklaring så langt i undersøkelsen kan det tenkes at årsaken er egglederskade hos kvinnen.

Ultralydveiledet passasjeundersøkelse av eggledene
Hos KvinneDoktor tilbyr vi nå at man ved undersøkelsen kan få kontrollert om det er passasje gjennom egglederen. Dette utføres samtidlig med innvendig ultralyd og et middel som da sprøytes inn i livmoren og egglederne.

Undersøkelsen i seg selv har også vist økt sjanse for spontan graviditet. Studier viser hele 25-30% økt sjanse. Her ved klinikken har vi sett dette skje mange ganger.

Dersom det er passasje gjennom egglederne fortsetter man direkte med behandling og hvis det ikke er passasje henvises dere til assistert befruktning. Kvinnen slipper da et operativt inngrep i narkose hvis det ikke foreligger mistanker om andre årsaker som tilsier kikhullsoperasjon. Laparoskopi (kikhulsundersøkelse), er den vanligste undersøkelsen for å se om egglederne er åpne i Norge. Det tar 4-12 uker før man får time på sykehuset, deretter ytterligere 4 – 20 uker før man kommer inn til operasjon. I utlandet er det ikke lengre vurdert som rikig behandling å bruke laparoskopi hvis det ikke er nødvendig.

Behandling i utlandet 
Vi samarbeider med alle klinikker i utlandet. Hos oss får du gjort alle forundersøkelser som må til for videre behandling ved ønsket klinikk. Vi har mange pasienter opp gjennom årene som har blitt behandlet i utlandet, og har lang og god erfaring med dette opplegget både hos par og single.