HD-LiVE 3D/4D Ultralyd

Dette er HD-Live 3D/4D Ultralyd
Som første klinikk i Norge tilbyr vi 3D/4D ultralyd i denne fantastiske kvalitet.
Dette er en helt ny teknikk for å fremstille bildene av barnet.

Hvem utfører ultralydundersøkelsen?
Det finnes mange aktører på markedet. Hos oss vil du alltid møte en lege-spesialist i svangerskap, ultralyd og fostermedisin eller vår ultralydjordmor med samme utdanning. Derfor kan vi alltid gi en medisinsk vurdering av fosteret. Dette er stor forskjell mot andre aktører som f.eks. sonograf. I Norge kan en sonograf kun utføre ultralyd, men en lege-spesialist må vurdere funnene og informere pasienten. Almennleger kan også utføre ultralyd i svangerskapet men de har heller ikke samme kompetanse som en lege-spesialist/ultralydjordmor.