Om Oss

Dr. Mikael Nicolaidis - Spesialist i gynekologi og obstetrikk, fosterdiagnostikk og bryst ultralydDr. Mikael Nicolaidis er født og oppvokst i Malmø, Sverige.
Han har sin legeutdanning fra Universitetet i Lund og Malmø.  Dr. Nicolaidis har jobbet i Norge fra 1997.
I 2000 flyttet han til Tønsberg og ferdigjorde sin spesialitet innen gynekologi og obstetrikk ved Sykehuset i Vestfold.
Siden 2007 har han drevet privatklinikken Kvinnedoktor.

Dr. Nicolaidis har et stort interesse i avansert ultralyddiagnostikk innen kvinnesykdommer, brystsykdommer og svangerskap.
For å opprettholde en høy kompetanse drar han stadig til utlandet på kurser for å holde seg oppdatert på sitt fagfelt.

 

Jordmor Tove NordahlJordmor Tove Nordahl ble utdannet som sykepleier i 1993.  Tove jobbet mange år på akutt psykiatrisk avdeling og deretter på føde/barsel avdelingen på Gjøvik.  I år 2000 flyttet hun til Tønsberg. Tove begynte på utdanningen som jordmor ved Høgskolen i Akershus i og var ferdig jordmor i 2003.

I år 2007 startet hun sammen med sin mann privatklinikken Kvinnedoktor og Jordmora.
Hun jobbet på føde/barsel avdelingen på Sykehuset i Vestfold fram til 2008, da valgte hun å gå over til bare å jobbe ved privatklinikken.

Klinikken har utviklet seg og stadig fått større tilbud siden oppstarten.
I tillegg til å gi svangerskaps kontroller, samtaler og kurs gir hun akupunktur til kvinner i alle livets stadier.

Hun tok sin akupunktur utdanning ved Akupunktur høgskolen i Trondheim og ved Høgskolen i Vestfold.
Utdanningen autoriserer jordmødre for å kunne gi akupunktur for  alt innen kvinnehelse, for gravide, fødende og ammende kvinner.

I løpet av 2021 har Tove tatt fulltidsstudier innen ultralyd for gravide ved NTNU/Medisinske Fakultet i Trondheim. For å få ferdig utdanningen har hun utført >800 ultralydundersøkelser og er nå sertifisert til å utføre ultralydundersøkelser i hele svangerskapet samt NIPT.