Bryst Ultralyd

Hvorfor skal du undersøke dine bryst?

Brystkreft er vanlig. Cirka en av ti vil i løpet av livet utvikle brystkreft. Sykdommen er vanligere hos eldre kvinner men det er mange kvinner under 50 år som rammes årlig. Brystkreft er den fremste dødsårsaken blant kvinner i aldersgruppen 35-55 år Vi har over lang tid sett en økning av antallet som får brystkreft.

Med hjelp av nyere og bedre undersøkelses metoder finner man forandringene tidligere. Takket være forskning og bedre behandlingsmetoder overlever stadig flere. To av tre kvinner som i dag får brystkreft, blir friske. I Norge tilbys det kun mammografi undersøkelse til kvinner som er 50 år og eldre.

Mammografi er ikke en like bra undersøkelse hos yngre kvinner. Dette beror på at det er mer kjertelvev hos kvinner under 50 år og brystet blir da tettere og vanskeligere å undersøke med mammografi. Sjansen for å finne en forandring ved undersøkelsen minsker med opp til 50% hos de med tettere brystvev.

Hvorfor ultralyd undersøkelse?
Ultralyd har ikke samme problemer med tett brystvev som mammografi. Muligheten for å  finne en forandring i brystet ved ultralydundersøkelse er den samme uansett om man er ung eller gammel, dvs. har tett brystvev eller ikke. Med ultralyd finner man mellom 80-90% av alle forandringer, dvs. det samme som mammografi hos pasienter over 50 år. Dette betyr at ingen av metodene er 100% sikre i seg selv og man kan trenge begge metoder for å finne forandringer.

KvinneDoktor tilbyr ultralydundersøkelse av bryst til alle som ønsker. Det er ikke nødvendig at man har en kul i brystet for å ta undersøkelsen. Tidlige små forandringer kan man ikke oppdage selv. Med ultralyd kan disse oftest oppdages. Visse forandringer er også vanskelige å se på ultralyd, spesielt om de er veldig små. Man kan bruke 2D og 3D ultralyd for å mest mulig informasjon og planlegge videre tiltak. Alle funn henvises til videre undersøkelser og prøvetaking ved Brystsenter.

Dersom man er i mammografi-programmet anbefaler vi at denne følges. Man kan naturligvis gjøre brystultralyd det året man ikke har mammografi dersom man ønsker det.

Vi tilbyr nå undersøkelsen som enkel undersøkelse eller i kombinasjon med vanlig gynekologisk undersøkelse med prøvetaking også kalt Kvinnehelsesjekk.