Akupunktur

Hos KvinneDoktor og Jordmora på Helsesenter1 tilbyr jordmor Tove akupunktur for barnløshet, svangerskaps plager, fødselsforberedende akupunktur, akupunktur for amme problemer og for kvinner i overgangs alder.

Jordmor Tove har en bred utdanning innen områdene gjennom utdanning av lege fra Akupunktur høgskolen i København og Akupunktur høgskolen i Trondheim.

Time-antallet i utdanningen vi har på området om kvinnehelse er langt mer enn hva den klasssiske akupunktur utdanningen har i sin studieplan. Sammen med grunnforståelsen vi har gjennom vår jordmor utdanning mener vi at vi kan tilby kvalitets sikret og trygg akupunktur.

Vi får mest spørsmål om fødsels forberedende akupunktur. Et randomisert studie med 1290 deltagere, utført av en Tysk gynekolog, viste at de som fikk fødsels forberedende akupunktur i snitt fødte 3 timer kortere enn de i kontroll gruppen som ikke fikk akupunktur. Vi gir slik akupunktur.

Det er viktig for oss å sette individuelle nåler. Dvs. at vi finner de punktene som passer best for deg for å oppnå modning av livmorhals og hjelpe deg til en bedre hverdag fram mot fødsel. Sekundær effekten er først og fremst at kvinnene forteller at de sover bedre, at de er mer avslappet. Dette er viktig før fødsel.

Akupunktur for barnløshet er også noe vi har sett god nytte av. Mange gir dette ukritisk. Vi ønsker at du er utredet først og at vi vet hvor problemet ligger. Det er ikke vits å gi kvinnen akupunktur hvis egglederene er tette eller hvis mannens sæd er dårlig. Studier viser også at man har 30% bedre sjanse for å bli gravid ved IVF forsøk dersom man har tatt akupunktur på forhånd og etter forsøket.

For kvinner i overgangs alder med hetetokter og eller blødnings forstyrrelser er også akupunktur et godt alternativ til østrogen. Igjen synes vi det er viktig at kvinnen er utredet. Blødnings forstyrrelser kan også feks. Komme av underlivs kreft. Vi stiller oss derfor undrende og kritisk til at man setter akupunktur på slike pasient grupper uten å først ha undersøkt om noe annet kan være årsaken til problemene.

Hos oss samarbeider vi med gynekologen og vi setter kun akupunktur på de kvinnene som er utredet først.

For ammeproblemer kan akupunktur hjelpe med å øke melkeproduksjonen og drive ut melk. Vi synes det er viktig og riktig at jordmødre utfører dette. Vi kan gjenom vår utdanning også gi gode råd om amming. Dersom man har gjentagende brystbetennelser, mer enn 3 ganger, bør man undersøkes med brystultralyd. Vår gynekolog er utdannet til dette og har riktig utstyr og kompetanse.