Bryst Ultralyd

Hvorfor skal man undersøke sine bryst?

Brystkreft er vanlig. Cirka en av ti vil i løpet av livet utvikle brystkreft. Sykdommen er vanligere hos eldre kvinner men det er mange kvinner under 50 år som rammes årlig. Brystkreft er den fremste dødsårsaken blant kvinner i aldersgruppen 35-55 år Vi har over lang tid sett en økning av antallet som får brystkreft.

Med hjelp av nyere og bedre undersøkelses metoder finner man forandringene tidligere. Takket være forskning og bedre behandlingsmetoder overlever stadig flere. To av tre kvinner som i dag får brystkreft, blir friske. I Norge tilbys det kun mammografi undersøkelse til kvinner som er 50 år og eldre.

Mammografi er ikke en like bra undersøkelse hos yngre kvinner. Dette beror på at det er mer kjertelvev hos kvinner under 50 år og brystet blir da tettere og vanskeligere å undersøke med mammografi. Sjansen for å finne en forandring ved undersøkelsen minsker med opp til 50% hos de med tettere brystvev.

Hvorfor ultralyd undersøkelse?
Ultralyd har ikke samme problemer med tett brystvev som mammografi. Muligheten for å  finne en forandring i brystet ved ultralydundersøkelse er den samme uansett om man er ung eller gammel, dvs. har tett brystvev eller ikke. Med ultralyd finner man mellom 80-90% av alle forandringer, dvs. det samme som mammografi hos pasienter over 50 år. Derfor tilbyr nå KvinneDoktor ultralydundersøkelse av bryst til alle som ønsker. Det er ikke nødvendig at man har en kul i brystet for å ta undersøkelsen. Tidlige små forandringer kan man ikke oppdage selv. Det er derfor ikke noen funn når man kjenner på brystet. Med ultralyd kan disse oppdages og kan man bruke 2D og 3D ultralyd for å mest mulig informasjon og planlegge videre tiltak.

Vi tilbyr nå undersøkelsen som enkel undersøkelse eller i kombinasjon med vanlig gynekologisk undersøkelse med prøvetaking også kalt Kvinnehelsesjekk.

Comments are closed.